Kerwin Bradshaw
Founder - Company Chief
Erik van Beek
Associate - Chief Enablement

Inspired Leadership 

Training - Consultancy - Development 

Deep growth happens
when our care is a celebration
of our goodness, talents and values
and not a fixation
on what needs to be fixed.

Many voices one tribe - committed to the best in humanity;

The Care Way

Wie wij zijn

We Care for your

Future together

Uit onze ervaring is gebleken, dat ieder mens een natuurlijk vermogen en verlangen heeft, om bij te dragen aan het leven. Herkennen, erkennen en leven vanuit de persoonlijke levensintentie, is volgens ons belangrijk voor inspirerend persoonlijk leidershap.
 
Wanneer we leven, vanuit onze levensintentie, zijn wij geïnspireerd om, met compassie voor anderen, een waardevolle bijdrage aan de wereld te geven.
 
I Care Company heeft zich als doel gesteld, om mensen weer in zichzelf geïnteresseerd te laten worden, zodat hun waarden en talenten omarmd en uit gedragen kunnen worden.
 
I Care Company faciliteert individuen, ondernemers en organisaties in persoonlijk en inspirerend zakelijk leiderschap. Daarbij helpen wij individuen en teams binnen organisaties, om hun eigen waarden en zelfleiderschap te integreren in de organisatiewaarden.

Because We Care

The Care Way

Our way of bringing out

the very best in

everyone

The Care Way is geen methode om je iets nieuws aan te leren,

het is een pad om je bewust te worden van je eigen waarden, levensIntentie en om je essentie te begrijpen. Zodat je de kennis en wijsheid hebt om de juiste beslissingen te nemen en dienovereenkomstig te handelen.

Wij inspireren en faciliteren je tijdens jouw proces in het vinden van je eigen bron van Inspiratie en energie.

The Care Way is onze manier om het beste uit jou naar boven te halen,
door het beste uit ons te geven.

Because We Care

De fundamenten van the Care Way

The Care Foundations

The universal order and the personal order

are nothing but different expressions and manifestations

of a common underlying principle.

De Care Foundations

Inspiratie

Inspiratie

Keep alive the dream; for as long as a man has a dream in his heart, he cannot lose the significance of living.

Inspiratie is de kwaliteit van je bewustzijn van je leven, dat je uitdrukt via je aanwezigheid, voorkomen en levensstijl.

 

Inspireerde mensen en organisaties stralen kracht uit, zijn staan in hun kracht, en zijn een inspiratie voor anderen in hun omgeving. Wanneer iemand vanuit zijn intrinsieke inspiratie handelt, dan doet zij dat wat bij haar past op haar eigen manier.

 
Inspiratie is een intrinsieke kwaliteit, die je toch kunt zien. Een geinspireerd iemand is voor ons te zien en te voelen als iemand die enthousiast, vol vuur, gedreven, met zijn of haar activiteiten of met anderen bezig is.
 
De betekenis van het woord ‘inspiratie’ komt van het Latijnse woord ‘in spirare’, dat letterlijk betekent ‘inademen’ of ‘inblazen’. ‘Spiritus’ betekent geest of ziel. Inspiratie is dus onze ziel inademen en voeden met de kracht om vorm te geven aan ons leven.
Meer
Intuïtie

Intuïtie

Intuition is the truest energy, for it is what your spirit is feeling

Een mooie uitspraak die bij intuïtie past is;
“Intuïtie is zijn vanuit je ziel.”

In essentie is de betekenis van Intuïtie: Het weten van een persoon dat niet alleen kan worden verklaard door het denken alleen, maar ook door het erkennen van die diepe innerlijke gevoelens.

 

De gemakkelijkste manier om Intuïtie te begrijpen, is door je bewust te zijn van zowel je emoties als je gedachten. De een niet belangrijker dan de andere, maar beide waardevolle boodschappen te accepteren als de essentiële onderdelen, die je wijsheid vormen.

 

De intuïtie herkent en begrijpt de taal van onze inspiratie via onze zintuigen en ons denken. Ons rationeel verstand is goed in het analyseren en het vinden van verschillen, maar het is onze intuïtie dat patronen en onderlinge en onlogische verbanden begrijpt.

 

Onze inspiratie communiceert onze levensintentie, via ons lichaam met onze intuïtie. Hoe meer we in staat zijn om de intentie via onze gevoelens te herkennen, hoe beter ons denkvermogen gebruikt kan worden als complementair en gelijkwaardig instrument, om de intentie te erkennen en te gebruiken om keuzes te maken die met de intentie overeenstemmen.

 

Wijsheid betekent dat je je bewust openstelt om de signalen van zowel je emoties en denken op waarde te schatten. Wanneer je emoties of je denken overheerst dan beperk je je vermogen om een compleet beeld te ontvangen van de waarheid van je levensintentie. Hierdoor belemmer je het vermogen om een integere keuzes te maken die jou levens doel optimaal vertegenwoordigen.

Meer
Intentie

Intentie

To know what you want to do or create with your life is how you set your intentions.
It is the planting of the seeds of your consciousness, ensuring that your intentions grow and do not shrink.
Thus, to set intentions in your life, you need to make sure to create experiences in your life too.
De macht van de vrije wilskeuze
 
De macht van de vrije wilskeuze Intentie is ons vermogen om – voordat we daadwerkelijk in actie komen – ons voor te stellen welke keuze/ actie tot het meest gewenste resultaat zal leiden.
 
De kracht van de Intentie komt voort uit ons voorstellingsvermogen dat vooraf gaat aan een fysieke handeling. Het is een innerlijke werkelijkheid waarmee we onze uiterlijke resultaten, gedrag fysiek in werkelijkheid brengen. Wij hebben dus het vermogen en de vrijheid om een pad te kiezen dat het meest in harmonie is met wie wij in fysieke vorm willen vertegenwoordigen.
 
Intentie is ons vermogen, om voordat we daadwerkelijk in actie komen ons voor te stellen welke keuze, welke actie tot het meest gewenste resultaat zal leiden.
 
De essentie van de vrije wilskeuze ligt het in het verantwoordelijkheid nemen voor je eigen vermogen richting te geven aan je leven. Wij hebben niet het vermogen, om de controleren wat ons leven beïnvloed, maar wij hebben altijd het vermogen om te kiezen hoe we met deze invloeden omgaan.
 
De kracht van de intentie komt voort uit ons voorstellingsvermogen dat vooraf gaat aan een fysieke handeling. Het is een innerlijke werkelijkheid waarmee we onze uiterlijke resultaten, gedrag fysiek in werkelijkheid brengen. Wij hebben dus het vermogen en de vrijheid, om een pad te kiezen dat het meest in harmonie is met wie wij in fysieke vorm willen vertegenwoordigen.
 
Aan iedere materiële manifestatie is een heldere voorstelling voorafgegaan. De kwaliteit van de kracht van voorstellen en kiezen voorafgaand aan het doen is een krachtige indicatie van de kwaliteit je fysieke handeling en resultaat.
Meer
Integriteit

Integriteit

Integrity is the state of being undivided together with the quality of brutal self-honesty.
It demands a considerable depth of self-awareness and an uncompromising willingness to be authentic.
The first step to cultivating integrity is to recognize that we are not always aligned with our truest self.
The second step of integrity is to be willing and persistent to calibrate our actions with our spirit.
Hoe blijf ik tijdens mijn handelen in harmonie met mijn intrinsieke Inspiratie?
 
Integriteit kan het beste omschreven worden als de kwaliteit van eerlijk zijn naar jezelf en daarbij het trouw blijven aan de sterke morele uitgangspunten die je hebt.
 
Met andere woorden, wanneer onze uitgangspunten voortkomen uit ons bewustzijn van onze inspiratie, intuïtie en intentie, dan hebben wij herkenbare ijkpunten waarop wij onze acties kalibreren.
 
Onze integriteit en zelfvertrouwen is gebouwd op de fundamenten van Self-Care en de verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat dat we uitdragen ook werkelijk een reflectie is van wat we aan waarheid in ons dragen.
 
Praktisch gezien stem je jezelf tijdens integer handelen continue af op dat wat je reden van bestaan is. Inhoudelijk groeit je eigenwaarde, zelfvertrouwen en motivatie om je bestaan nog meer een uitdrukking te laten zijn van waarin je gelooft.
Meer

The Care Pathways

Onze diensten

COMMITED TO bringing out

the very best

in everyone

Projects Planning

Kerwin Bradshaw & Erik van Beek

Our Working Process

De 3 basis pathways van de Care Way

De I Care Pathway is het vertrekpunt van iedere dienst die we leveren, immers elke verandering begint vanuit onszelf.

Het opnieuw verbinden met onze intrinsieke inspiratie, talenten, overtuigingen en acties, die deze ondersteunen, is fundamenteel voor een gestage en zinvolle vooruitgang van onze levens kwaliteit.

Via de I Care Pathway leer je, begrijp je, kies je en handel je naar wat jou echt inspireert in je leven.

I Care Pathway

EEN SNEL, EFFECTIEF EN BLIJVEND INSPIREREND PAD NAAR ZELFLEIDERSCHAP

Bewust zijn van jouw natuurlijke bron van energie en inspiratie.

ASSOCIATES

because we care

Contact

inspire your future with us